levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika
© Copyright www.htls.no 2012 - post@htls.no
viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Før/ etter behandling

Før endodontisk behandling (rotfylling)
Endodontisk behandling er ofte tidkrevende. Ved henvisning fra annen tannlege settes det opp time til rotbehandling direkte. I de fleste tilfelle dreier det seg om 1-1,5 time første gang. Behandlingen kan strekke seg fra 1-3 seanser.
Endodontisk behandling er stort sett smertefri, men mange pasienter er likevel engstelige. Vi kan da tilby behandling i intravenøs sedasjon med anestesilege (dvs. lett narkose). Ved sedasjonsbehandling med anestesilege må du møte fastende, men du kan drikke klare væsker inntil 2 timer før behandling.
Under behandlingen er du våken, men du kjenner ikke smerte eller angst. Du kan ikke kjøre bil etter behandlingen.
Sedasjonsbehandling medfører en økt kostnad for pasienten, men er et fint tilbud hvis du er engstelig.

Etter endodontisk behandling (rotfylling)
Det er ikke uvanlig at du kan ha ettersmerter i en tann noen dager etter rotbehandling. Ta smertestillende tabletter som angitt av tannlegen.
Det er viktig at du raskt etter behandlingen får lagt en tett fylling eller krone på tannen.
Rotfyllingene må følges opp med årlige røntgenkontroller i flere år. Selv om vellykkethetsprosenten for endodontisk behandling er høy, viser undersøkelser i store materialer at noen tilfelle ikke lykkes og må ha ytterligere behandling
Før kirurgisk behandling.
Hvis du skal gjennomgå kirurgisk behandling kan du ha nytte av det følgende:
Man bør spise før kirurgisk behandling. Du må vente med spising, drikking og skylling i 3 timer etter avsluttet behandling.

Et kirurgisk inngrep blir utført med lokal anestesi (bedøvelse) slik at det ikke er smerter underveis. Du får smertestillende medikament før inngrepet for å hindre smerter når anestesien går ut, og vi sender med tabletter som dekker resten av operasjonsdagen.

Enkelte sykdommer og bruk av enkelte medisiner kan påvirke behandlingen. Pasienten fyller ut et helseskjema før behandlingen slik at vi kan orientere oss om helsetilstanden. I noen tilfeller er det nødvendig å ta spesielle forholdsregler før et kirurgisk inngrep.

PASIENTER MED TRANSPLANTERTE ORGANER, KUNSTIGE HJERTEKLAFFER, KLAFFEFEIL M.M:
Disse pasienten skal oftest ha antibiotika 1 time før et kirurgisk inngrep. De fleste er klar over dette selv, men hvis du er i tvil kan du kontakte fastlegen din.
Hvis ikke fastlegen ordner med antibiotika kan du møte opp 1 time før inngrepet slik at vi kan gi deg tablettene.


BLODFORTYNNEDE MEDISINER:

MAREVAN
Bruk av Marevan må oftest justeres før et kirurgisk inngrep. INR-verdien skal være under 2.2 operasjonsdagen. Kontakt legen som har forskrevet Marevan slik at dere sammen kan regulere INR verdien.
ALBYL-E og PLAVIX:
Det er normalt ikke nødvendig å justere dosen av Albyl-E eller Plavix før et vanlig kirurgisk inngrep i munnhulen.
Etter kirurgisk behandling
Kroppen oppfatter et kirurgisk inngrep som en skade. Reaksjonen er oftest hevelse og smerter.
Les de postoperative instruksene nøye. Du vil finne svar på mange spørsmål, og en del råd for å løse problemer som kan oppstå. De postoperative instruksene ligger som eget punkt under ”Etter behandling” hvis du har forlagt ditt eget eksemplar.

Vi opplever en del spørsmål pr. telefon eller e-post fra pasienter som er blitt operert. I den følgende teksten er noen av disse spørsmålene er listet opp med svar.

Spørsmål:
Etter det kirurgiske inngrepet ble smertene og hevelsen borte som beskrevet, men etter noen dager økte smertene igjen. Hva gjør jeg?
Svar:
Dette forløpet kan være tegn på infeksjon i såret. Ring og bestill en konsultasjon, vi kan oftest sette opp tid samme dag.

Spørsmål:
Etter det kirurgiske inngrepet har jeg hatt konstante smerter i mer enn 2-3 dager som angis som normalt ifølge instruksene. Hva gjør jeg?
Svar:
Dette forløpet tyder på en smertekomplikasjon. Smertene varer da oftest omtrent en uke. Hvis smertene vedvarer i mer enn 8 dager kontakter du oss og vi setter opp tid for konsultasjon.

Spørsmål:
Det er et stort åpent hull der visdomtannen ble fjernet. Hva gjør jeg?
Svar:
Tilhelingen er basert på at ben skal vokse inn i området der tannen satt. Vi trekker åpningen noe sammen med sting, men lukker ikke helt. Det blir en sekundær tilheling med en grop som sakte blir mindre etterhvert som det gror. Dette tar tid, ofte 2-3 måneder. Forsøk å holde så rent som mulig i denne tilhelingstiden. En uke etter inngrepet kan du starte rensing med tannbørsten for å fjerne matrester, det er helt normalt at det blør litt de første dagene. Stingene forsvinner av seg selv etter noen dager.

Postoperative innstrukser
Etter kirurgiske inngrep i munnhulen

Kroppen oppfatter alle kirurgiske inngrep som skader, og disse må repareres.
Det er viktig å vite litt om hva som skjer, og hva du kan gjøre for å få minst mulig plager etter inngrepet.

Følg denne planen etter inngrepet

Etter 20 minutter fjernes kompressen (hvis du har fått en)

De første 3 timer skal du ikke spise, drikke eller skylle munnen. På denne måten unngår man blødning, og muligheten for å få betennelse såret reduseres vesentlig.

2 smertestillende tabletter tas oftest i forbindelse med inngrepet, og ytterligere 2-3 tabletter sendes med i tilfelle det blir smerter. Disse tablettene tas i så fall en om gangen, med minst 4 timers mellomrom.

Ispose anbefales etter de fleste inngrep.
Det vil ofte være en fordel å kjøle ned operasjonsstedet med ispose. Dette vil redusere smerter, hevelse og gapebesvær. Sett igang så tidlig som mulig etter inngrepet. Isposen legges mot huden over operasjonsstedet med et lett press i 15 minutter. Deretter følger en pause på 15 minutter. Du bør forsette med isposen annethvert kvarter i 3 til 4 timer. Legg posen i fryseboks i pausene.

Stingene løses opp av seg selv. Unngå tannpussing i operasjonsområdet de første 7 dagene, deretter vil forsiktig tannpussing være med på å fjerne restene av stingene. Hvis tannlegen bruker sting som må fjernes vil du bli informert om nødvendig etterbehandling.

Man bør unngå hard fysisk aktivitet de første 2 til 3 dagene.

 

Hva som skjer i tiden etter inngrepet

Smerte
Normalt er det kun nødvendig å bruke smertestillende tabletter operasjonsdagen, og disse får du med deg.
Av og til varer smertene i flere dager. Da kan du kjøpe IBUPROFEN 400 mg og/eller PARACETAMOL 500 mg reseptfritt på apoteket. Ikke vent til det blir sterke smerter, men ta en tablett – eller gjerne en av hver type sammen for å øke effekten. Det bør være minst 4 timers mellomrom mellom hver dose.
VIKTIG: Blanding av smertestillende tabletter og alkohol kan gi leverskade !

Hevelse
Etter inngrepet vil kroppen sette igang reparasjon, og dette fører til hevelse. Hevelsen melder seg dagen etter inngrepet og når et høydepunkter 2. eller 3. dag, for deretter gradvis å avta. Denne hevelsen fører ofte til gapebesvær, som derfor er normalt.

Blødning
Det vil oftest sive litt blod ut av såret 1-2 dager etter inngrepet, og dette kan føre til litt blodsmak i munnen. En blødning kan oppstå når bedøvelsen går ut. Denne stanses med vedvarende trykk mot såret med sammenpresset gaz eller et rent lommetørkle i minst 30 minutter. Sitt rolig i oppreist posisjon. Ta kompressen forsiktig ut og gjenta om nødvendig .
Enkelte får bloduttredelse (blåmerke eller "blåveis") som er naturlig følge av inngrepet. Dette øker oftest smertene både i intensitet og i tid, og en stor bloduttredelse kan øke risikoen for infeksjon.

Generell informasjon
Folketrygden refunderer noe av utgiftene til kirurgisk behandling etter egne takster, dette gjelder ikke implantatbehandling. Vi har direkte oppgjør med trygdekontoret, pasienten betaler derfor bare mellomlegget.
Hvis du har frikort for ”Egenandelstak 2” kan vi levere ut kopi av refusjonsskjemaet.
Etter protetisk behandling

Etter protetisk behandling:
Etter at du har fått utført protetisk behandling med eller uten implantater, må du følge opp de instruksjoner du har fått i nøye daglig rengjøring av tenner og protetiske erstatninger. Dette er en forutsetning for at behandlingen skal gi et godt resultat over lang tid.
Det er fornuftig å gjøre en avtale om regelmessig innkalling til kontroll hos tannlege eller tannpleier.
Husk at du har et egenansvar for å få kontrollert dine tenner regelmessig.

Implantatbehandling
Tannerstatning festet til implantater er i dag en vel gjennomprøvd behandlingsform med meget gode dokumenterte langtidsresultater.
Implantatbehandling kan utføres på de fleste pasienter slik at en kan unngå avtagbare proteser og unngå å beslipe nabotenner for å lage en bro.
Indikasjoner for å foreta tannerstatning med implantat kan være fra å erstatte en tann til rehabilitering av hele kjever. Ved rehabilitering av hele kjever opererer vi vanligvis inn 6 implantater i overkjeven og 5 i underkjeven, som det lages en bro med 10-12 tenner på. Normal tilhelingstid for implantatene før en kan lage den protetiske erstatning er ca 2 mnd i underkjeven og 2-4 mnd i overkjeven. I enkelte tilfelle med gunstige kjeveforhold vil vi vurdere å redusere denne tiden slik at tiden med midlertidige tannerstatninger forkortes, av og til kan behandlingen med protetisk erstatning starte umiddelbart.

Selv om implantatbehandling i dag gir gode resultater over tid, er det viktig for deg som pasient å være klar over at det kan skje at implantater ikke fester seg eller at de kan løsne. Som i all annen medisinsk behandling er det en del biologiske faktorer som kan spille inn og som kan føre til et uheldig resultat. En av de faktorene vi kjenner til er at pasienter som røker og får satt inn implantater har dårligere prognose enn for de som ikke røker. Vi oppfordrer derfor sterkt våre pasienter til å slutte å røke før en implantatoperasjon. Nitid hygiene rundt implantatene er vesentlig for å unngå infeksjoner rundt implantatene, med eventuelt benfestetap som resultat.

Ved vår klinikk har vi god erfaring med at implantatbehandling utføres av et team med en spesialist i oral kirurgi og en i oral protetikk. Vi har mer enn 20 års erfaring med implantatbehandling og bruker kun implantatsystemer som kan vise til gode kliniske langtidsresultater i interrnasjonal forsknings litteratur.

Implantatbehandling er en relativt kostbar behandling som du i de fleste tilfelle må betale selv. Trygdeetaten kan gi refusjon i en del tilfelle avhengig av hva årsaken til tanntapet skyldes. Dette vil du få informasjon om hos oss. Hvis du er berettiget til refusjon fra trygdeetaten, er det en forutsetning for å få refusjon at behandlingen utføres av tannleger med spesialkompetanse og autorisasjon for trygderefusjon. Homansbyen Tannlegesenter har  2 tannleger som er autoriserte for den kirurgiske del av behandlingen og 2 tannleger som er autorisert for den protetiske del av trygderefundert implantatbehandling. .

© Copyright www.htls.no 2012 - post@htls.nhn.no
foto: robert selfors
moncler mujer barbour mujer canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke
canada goose dame parajumper norge moncler jakke parajumper salg uggs salg canada goose jakke uggs parajumper jakke barbour jakke canada goose norge canada goose rea parajumpers jacka canada goose dam canada goose jacka uggs rea moncler dam uggs
canada goose jas nep moncler jas heren canada goose jas moncler jas woolrich jas dames canada goose sale peuterey jassen parajumpers jas woolrich jas moncler jas dames canada goose jas parajumpers jassen moncler muts belstaff jas moncler jas duvetica jas peuterey jas
viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online