TakstBehandling / tjenestePris (NOK)
Ikke møtt til avtalt tid – per påbegynt halvtime700
Generelle tjenester
1Allmenntannlege – konsultasjon, undersøkelse, recallpasient630
1bTannpleier – konsultasjon, undersøkelse, recallpasient520
2Godkjent spesialist – konsultasjon, undersøkelse820 - 1310
3Omfattende undersøkelse, utredning1310 - 1950
6Anestesi180
101Tannpleier – timehonorar1450
102Allmenntannlege – timehonorar2200
103Godkjent spesialist – timehonorar2660
Tannfylling
201Tannfarget fylling, 1 flate800
202Tannfarget fylling, 2 flater1170
203Tannfarget fylling, 3 flater1790
Tannfarget fylling, 4+ flater2270
Endodontisk behandling, rotfylling
210Tann med én rotkanal4670 - 5200
211Tann med to rotkanaler4200 - 5720
212Tann med 3-4 rotkanaler5900 - 7000
801Bakterieprøve620
Tillegg – langtidsbehandling1200
Protetisk behandling
304Hel krone, gull/porselen (inkl stift)6600 - 7000
310Hel protese, én kjeve14180
312Partiell protese, støpt skjelett14780
Partiell protese, akryl, trådklammere6500 - 9600
Kirurgisk behandling
401Ekstraksjon av tann/rot1030 - 2530
Røntgen
802Røntgen, per bilde130
804Røntgen, OrthoPantomografi710
Oppdekking, engangsutstyr, ved aktiv behandling180
Bleking
904Bleking av tenner, en kjevehalvdel, med skinne3190
Bleking av tenner, begge kjevehalvdeler, med skinner5730
Øvrig
705Stabiliseringsskinne5670
Implantatprotetisk behandling utføres etter individuell vurdering med kostnadsoverslag

Tlf. 23 32 66 60