Aleidis Løken

Tannlege MNTF – Allmenntannlege / Advokat
Utdannelse og faglig bakgrunn:
  • Cand. odont. 1985
  • Cand. jur. i 2002/ advokat 2007
Tidligere praksis:
  • Privat praksis fra 1985
  • Den norske tannlegeforening
  • Helsetilsynet
  • Helsedirektoratet
Tillittsverv:
  • Æresmedlem i Oslo Tannlegeforening