Bent Thv Gerner

Tannlege MNTF – Spesialist i oral protetikk og bittfysiologi
Utdannelse og faglig bakgrunn
 • Cand.odont. – Universitetet i Oslo, 1971
 • Spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon – Universitetet i Oslo, 1983
 • Publikasjoner om implantologi og dental traumatologi
 • Kursgiver i samme emner, nasjonalt og internasjonalt

Tidligere praksis
 • 1972-74: Distriktstannlege i Møre og Romsdal
 • 1974-97: Privat praksis i Oslo. Spesialistpraksis fra 1985
 • 1975-84: Instruktørtannlege ved Universitet i Oslo, avdeling for protetikk og bittfunksjon
 • 1997-2006: Assisterende tannlegesjef i Forsvaret
 • 2011- : Fast tilknyttet sakkyndig i Norsk Pasientskadeerstatning

Tillitsverv
 • 2001-06: Formann i Norsk Forening for Oral Protetikk
 • 1999-2007: Formann i Den norske tannlegeforenings klagenemnd for implantologi
 • 1994-95: Viseformann i Oslo Tannlegeselskap
 • 1996-97: Formann i Oslo Tannlegeselskap
 • 1993: Formann i Oslo Tannlegeselskaps fagnemnd
 • 1994-98: Medlem av NTFs fagnemnd