Nina Wiencke Gerner

Tannlege MNTF – Spesialist i endodonti
Utdannelse og faglig bakgrunn
 • Cand.odont. – Universitetet i Oslo, 1972
 • Cand.mag. – Universitetet i Oslo, 1982
 • Spesialutdanning – Universitetet i Oslo, 1985
 • Administrasjon og ledelse – Universitetet i Oslo, 1985
 • Publikasjoner om HIV/AIDS og endodonti, nasjonale og internasjonale tidsskrifter
 • Kursgiver innen områdene HIV/AIDS og endodonti
 • Universitetets gullmedalje for oppgaven “Smitterisiko i Tannlegepraksis ved HIV”, 1986

Tidligere praksis
 • 1972-74: Distriktstannlege i Møre og Romsdal
 • 1974-81: Tilsatt ved traume og endodontiavdelingen i Oslo kommunale tannhelsetjeneste, deltid
 • 1974-: Privatpraksis i Oslo. Spesialistpraksis fra 1985
 • 1984-86: Vitenskapelig assistent
 • 1981-95: Instruktørtannlege ved Universitetet i Oslo, deltid
Tillitsverv
 • 2007-2016: Leder av Norsk Endodontiforening
 • 2010-12: Ordförande Skandinavisk Endodontiforening
 • 2004-08: Leder av Den norske tannlegeforenings fagnevnd
 • 1998: Medlem i Den norske tannlegeforenings fagnevnd. Nestleder fra 2000
 • 1999-2001: Redaktør av Oslo tannlegeselskaps medlemsblad OTS-nytt
 • Diverse styreverv innen norsk og skandinavisk endodontiforening