Endodonti

Vi er et kompetansesenter i endodonti (rotbehandling, rotfylling), med fire godkjente spesialister. Vi tilbyr rotbehandlinger, smerteutredninger og rotspissamputasjoner.

 

Før endodontisk behandling (rotfylling)

Endodontisk behandling er ofte tidkrevende. Ved henvisning fra annen tannlege settes det opp time til rotbehandling direkte. I de fleste tilfelle dreier det seg om 1-1,5 time første gang. Behandlingen kan strekke seg fra 1-3 seanser.

Endodontisk behandling er stort sett smertefri, men mange pasienter er likevel engstelige. Vi kan da tilby behandling i intravenøs sedasjon med anestesilege (dvs. lett narkose). Ved sedasjonsbehandling med anestesilege må du møte fastende, men du kan drikke klare væsker inntil 2 timer før behandling. Under behandlingen er du våken, men du kjenner ikke smerte eller angst. Du kan ikke kjøre bil etter behandlingen.
Sedasjonsbehandling medfører en økt kostnad for pasienten, men er et fint tilbud hvis du er engstelig.

 

Etter endodontisk behandling (rotfylling)

Det er ikke uvanlig at du kan ha ettersmerter i en tann noen dager etter rotbehandling. Ta smertestillende tabletter som angitt av tannlegen.
Det er viktig at du raskt etter behandlingen får lagt en tett fylling eller krone på tannen.

Rotfyllingene må følges opp med årlige røntgenkontroller i flere år. Selv om vellykkethetsprosenten for endodontisk behandling er høy, viser undersøkelser i store materialer at noen tilfelle ikke lykkes og må ha ytterligere behandling.

 

Har du behov for endodontisk behandling / rotfylling?

Ring oss på tlf. 23 32 66 60 eller gå til vår kontaktside.