Oral Kirurgi og -Medisin

Før kirurgisk behandling

Man bør spise før kirurgisk behandling. Du må vente med spising, drikking og skylling i 3 timer etter avsluttet behandling.

Et kirurgisk inngrep blir utført med lokal anestesi (bedøvelse) slik at det ikke er smerter underveis. Du får smertestillende medikament før inngrepet for å hindre smerter når anestesien går ut, og vi sender med tabletter som dekker resten av operasjonsdagen.

Enkelte sykdommer og bruk av enkelte medisiner kan påvirke behandlingen. Pasienten fyller ut et helseskjema før behandlingen slik at vi kan orientere oss om helsetilstanden. I noen tilfeller er det nødvendig å ta spesielle forholdsregler før et kirurgisk inngrep.

Pasienter med transplanterte organer, kunstige hjerteklaffer, klaffefeil m.m.

Disse pasienten skal oftest ha antibiotika 1 time før et kirurgisk inngrep. De fleste er klar over dette selv, men hvis du er i tvil kan du kontakte fastlegen din.
Hvis ikke fastlegen ordner med antibiotika kan du møte opp 1 time før inngrepet slik at vi kan gi deg tablettene.

Blodfortynnende medisiner

MAREVAN
Bruk av Marevan må oftest justeres før et kirurgisk inngrep. INR-verdien skal være under 2.2 operasjonsdagen. Kontakt legen som har forskrevet Marevan slik at dere sammen kan regulere INR verdien.

ALBYL-E og PLAVIX:
Det er normalt ikke nødvendig å justere dosen av Albyl-E eller Plavix før et vanlig kirurgisk inngrep i munnhulen.

 

Etter kirurgisk behandling

Kroppen oppfatter et kirurgisk inngrep som en skade. Reaksjonen er oftest hevelse og smerter.
Les de postoperative instruksene nøye. Du vil finne svar på mange spørsmål, og en del råd for å løse problemer som kan oppstå. De postoperative instruksene ligger som eget punkt under ”Etter behandling” hvis du har forlagt ditt eget eksemplar.

 

Postoperative instrukser

Etter kirurgiske inngrep i munnhulen

Kroppen oppfatter alle kirurgiske inngrep som skader, og disse må repareres. Det er viktig å vite litt om hva som skjer, og hva du kan gjøre for å få minst mulig plager etter inngrepet.

Følg denne planen etter inngrepet:

  • Etter 20 minutter fjernes kompressen (hvis du har fått en).
  • De første 3 timer skal du ikke spise, drikke eller skylle munnen. På denne måten unngår man blødning, og muligheten for å få betennelse i såret reduseres vesentlig.
  • 2 smertestillende tabletter tas oftest i forbindelse med inngrepet, og ytterligere 2-3 tabletter sendes med i tilfelle det blir smerter. Disse tablettene tas isåfall en om gangen, men minimum 4 timers mellomrom.
  • Ispose anbefales etter de fleste inngrep.
  • Det vil ofte være en fordel å kjøle ned operasjonsstedet med ispose. Dette vil redusere smerter, hevelse og gapebesvær. Sett igang så tidlig som mulig etter inngrepet. Isposen legges mot huden over operasjonsstedet med et lett press i 15 minutter. Deretter følger en pause på 15 minutter. Du bør fortsette med isposen annethvert kvarter i 3-4 timer. Legg posen i fryseboks i pausene.
  • Stingene løses opp av seg selv. Unngå tannpussing i operasjonsområdet de første 7 dagene, deretter vil forsiktig tannpussing være med på å fjerne resten av stingene. Hvis tannlegen bruker sting som må fjernes vil du bli informert om nødvendig etterbehandling.
  • Man bør unngå hard fysisk aktivitet de første 2-3 dagene.

 

Hva skjer i tiden etter inngrepet?

Smerte

Normalt er det kun nødvendig å bruke smertestillende tabletter operasjonsdagen, og disse får du med deg.
Av og til varer smertene i flere dager. Da kan du kjøpe IBUPROFEN 400 mg og/eller PARACETAMOL 500 mg reseptfritt på apoteket. Ikke vent til det blir sterke smerter, men ta en tablett – eller gjerne en av hver type sammen for å øke effekten. Det bør være minst 4 timers mellomrom mellom hver dose.
VIKTIG: Blanding av smertestillende tabletter og alkohol kan gi leverskade !

Hevelse

Etter inngrepet vil kroppen sette igang reparasjon, og dette fører til hevelse. Hevelsen melder seg dagen etter inngrepet og når et høydepunkt 2. eller 3. dag, for deretter gradvis å avta. Denne hevelsen fører ofte til gapebesvær, som derfor er normalt.

Blødning

Det vil oftest sive litt blod ut av såret 1-2 dager etter inngrepet, og dette kan føre til litt blodsmak i munnen. En blødning kan oppstå når bedøvelsen går ut. Denne stanses med vedvarende trykk mot såret med sammenpresset gaz eller et rent lommetørkle i minst 30 minutter. Sitt rolig i oppreist posisjon. Ta kompressen forsiktig ut og gjenta om nødvendig .
Enkelte får bloduttredelse (blåmerke eller “blåveis”) som er naturlig følge av inngrepet. Dette øker oftest smertene både i intensitet og i tid, og en stor bloduttredelse kan øke risikoen for infeksjon.
Generell informasjon
Folketrygden refunderer noe av utgiftene til kirurgisk behandling etter egne takster, dette gjelder ikke implantatbehandling. Vi har direkte oppgjør med trygdekontoret, pasienten betaler derfor bare mellomlegget.
Hvis du har frikort for ”Egenandelstak 2” kan vi levere ut kopi av refusjonsskjemaet.

 

Ofte stilte spørsmål

Etter det kirurgiske inngrepet ble smertene og hevelsen borte som beskrevet, men etter noen dager økte smertene igjen. Hva gjør jeg?

Dette forløpet kan være tegn på infeksjon i såret. Ring og bestill en konsultasjon, vi kan oftest sette opp tid samme dag.

 

Etter det kirurgiske inngrepet har jeg hatt konstante smerter i mer enn 2-3 dager som angis som normalt ifølge instruksene. Hva gjør jeg?

Dette forløpet tyder på en smertekomplikasjon. Smertene varer da oftest omtrent en uke. Hvis smertene vedvarer i mer enn 8 dager kontakter du oss og vi setter opp tid for konsultasjon.

 

Det er et stort åpent hull der visdomtannen ble fjernet. Hva gjør jeg?

Tilhelingen er basert på at ben skal vokse inn i området der tannen satt. Vi trekker åpningen noe sammen med sting, men lukker ikke helt. Det blir en sekundær tilheling med en grop som sakte blir mindre etterhvert som det gror. Dette tar tid, ofte 2-3 måneder. Forsøk å holde så rent som mulig i denne tilhelingstiden. En uke etter inngrepet kan du starte rensing med tannbørsten for å fjerne matrester, det er helt normalt at det blør litt de første dagene. Stingene forsvinner av seg selv etter noen dager.

 

Har du behov for oral kirurgi?

Ring oss på tlf. 23 32 66 60 eller gå til vår kontaktside.