Protetikk

Vi tilbyr protetisk behandling (kroner, broer og proteser) og implantatprotetisk behandling i samarbeid med oralkirurger. Senteret har en godkjent spesialist i oral protetikk.

 

Generell informasjon

Tannerstatning festet til implantater er i dag en vel gjennomprøvd behandlingsform med meget gode dokumenterte langtidsresultater. Implantatbehandling kan utføres på de fleste pasienter slik at en kan unngå avtagbare proteser og unngå å beslipe nabotenner for å lage en bro.

 

Indikasjoner for å foreta tannerstatning med implantat kan være alt fra å erstatte en tann til rehabilitering av hele kjever. Ved rehabilitering av hele kjever opererer vi vanligvis inn 6 implantater i overkjeven og 5 i underkjeven, som det lages en bro med 10-12 tenner på. Normal tilhelingstid for implantatene før en kan lage den protetiske erstatning er ca 2 mnd i underkjeven og 2-4 mnd i overkjeven. I enkelte tilfelle med gunstige kjeveforhold vil vi vurdere å redusere denne tiden slik at tiden med midlertidige tannerstatninger forkortes, av og til kan behandlingen med protetisk erstatning starte umiddelbart.

 

Etter protetisk behandling

Etter at du har fått utført protetisk behandling med eller uten implantater, må du følge opp de instruksjoner du har fått i nøye daglig rengjøring av tenner og protetiske erstatninger. Dette er en forutsetning for at behandlingen skal gi et godt resultat over lang tid.
Det er fornuftig å gjøre en avtale om regelmessig innkalling til kontroll hos tannlege eller tannpleier.
Husk at du har et egenansvar for å få kontrollert dine tenner regelmessig.

 

Forbehold

Selv om implantatbehandling i dag gir gode resultater over tid, er det viktig for deg som pasient å være klar over at det kan skje at implantater ikke fester seg eller at de kan løsne. Som i all annen medisinsk behandling er det en del biologiske faktorer som kan spille inn og som kan føre til et uheldig resultat. En av de faktorene vi kjenner til er at pasienter som røyker og får satt inn implantater har dårligere prognose enn for de som ikke røker. Vi oppfordrer derfor sterkt våre pasienter til å slutte å røyke før en implantatoperasjon. Nitid hygiene rundt implantatene er vesentlig for å unngå infeksjoner rundt implantatene, med eventuelt benfestetap som resultat.
Ved vår klinikk har vi god erfaring med at implantatbehandling utføres av et team med en spesialist i oral kirurgi og en i oral protetikk. Vi har mer enn 20 års erfaring med implantatbehandling og bruker kun implantatsystemer som kan vise til gode kliniske langtidsresultater i interrnasjonal forsknings litteratur.

 

Trygderefusjon for protetisk behandling

Implantatbehandling er en relativt kostbar behandling som du i de fleste tilfeller må betale selv. Trygdeetaten kan gi refusjon i en del tilfeller avhengig av hva årsaken til tanntapet skyldes. Dette vil du få informasjon om hos oss. Hvis du er berettiget til refusjon fra trygdeetaten, er det en forutsetning for å få refusjon at behandlingen utføres av tannleger med spesialkompetanse og autorisasjon for trygderefusjon. Homansbyen Tannlegesenter har 2 tannleger som er autoriserte for den kirurgiske del av behandlingen og 2 tannleger som er autorisert for den protetiske del av trygderefundert implantatbehandling.

 

 

Har du behov for protetisk behandling?

Ring oss på tlf. 23 32 66 60 eller gå til vår kontaktside.