Jan M. Akre
Tannlege MNTF – Spesialist i periodonti
Grethe Blindheim
Tannlege MNTF – Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
Bjørn Einar Dahl
Tannlege MNTF – Spesialist i oral protetikk og bittfysiologi
Bent Thv Gerner
Tannlege MNTF – Spesialist i oral protetikk og bittfysiologi
Nina Wiencke Gerner
Tannlege MNTF – Spesialist i endodonti
Zina Kristiansen
Tannlege MNTF – Spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Arash Sanjabi
Tannlege MNTF – Godkjent spesialist i endodonti
Nina Solheim
Overlege – Spesialist i anestesiologi ved Lovisenberg Diakonale sykehus
Hilde M. Aanmoen
Tannlege MNTF – Spesialist i endodonti
Anders Gerner
Tannlege MNTF – Allmenntannlege
Aleidis Løken
Tannlege MNTF – Allmenntannlege / Advokat
Ole Christian Treider
Tannlege MNTF – Allmenntannlege
Sima Javanmardi
Tannpleier MNTpF / Medisinerstudent UiO
Lydia Hansen
Tannhelsesekretær
Martine Skogheim Møst
Tannhelsesekretær
Svanhild Ivarsson
Tannlegesekretær

Tlf. 23 32 66 60